Top latest Five Oulu Urban news

Both equally routes depart within the stone ball at Rotuaari (at the center of Oulu) plus the journey lasts about a single hour. You may hop off As well as in on the way.Oulun innovaatioympäristössä, ekosysteemeissä ja ajatuspajoissa luodaan uutta rohkeasti ja tuloksellisesti. Tavoitteena on nopea liiketoiminnan kehitys ja merkittävä startups

read more